Klachtenregeling

Mocht u het oneens zijn met aspecten van de behandeling laat het mij alstublieft weten. Ik ga graag met u in gesprek om zo samen aan een oplossing te werken. 

Mochten wij samen niet voldoende tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info

Ook het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) neemt klachten in behandeling. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode NIP). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl