Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingegaan, een nieuwe bekostiging voor de
ggz (geestelijke gezondheidszorg). Voorheen werden behandelingen, na afsluiting
van behandeling, als één compleet behandeltraject afgerekend. In het nieuwe
zorgprestatiemodel worden behandelingen als losse zorgprestaties gedeclareerd.
Zorgprestaties zijn de onderdelen waaruit een behandeling kan bestaan zoals
bijvoorbeeld diagnostiek of behandeling. Deze zorgprestaties komen op de factuur
die de behandelaar aan (u of) uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke
zorg (u of) uw zorgverzekeraar betaalt.
Op basis van uw klachten wordt aan het begin van de behandeling, middels een
vragenlijst, uw zorgvraagtype bepaald.  Het zorgvraagtype geeft informatie over de
mate van ernst van de bestaande problematiek en geeft een goede indicatie voor het
aantal vergoede gesprekken. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de
behandeling. Dat doen de aard en de duur van de zorgprestaties die u krijgt. Deze
kunt u op uw factuur terug vinden als bijvoorbeeld Zorgprestatie Diagnostiek 60
minuten of Zorgprestatie Behandeling 45 minuten. Een zorgaanbieder mag ook
werken volgens “planning=realisatie” en mag dan uitgaan van de tijd die voor u in de
agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter
duurde. Bij afwijking van meer dan 15 minuten, wordt de consulttijd achteraf alsnog
aangepast op basis van de realisatie. De tijd die de behandelaar naast de gesprekken
nodig heeft voor bijvoorbeeld rapportage, verslagen en/ of brieven is verrekend in de
consultprijs.